Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-50-6/2024 Dostawa włazów żeliwnych dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 04-04-2024 13:20:00
Placing offers : 10-04-2024 10:00:00
Offers opening : 10-04-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa włazów żeliwnych dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Termin realizacji zamówienia:

•  50 szt. do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy

• 50 szt. do dnia 30 listopada 2024

Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 10.04.2024 r. do godz. 10:00

UWAGA Formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Waldemar Jackiewicz e-mail: waldemar.jackiewiecz@wodymiejskie.stargard.pl

Radosław Kalisz e-mail: radoslaw.kalisz@wodymiejksie.stargard.pl

Załączniki:

1.Specyfikacja techniczna

2.Załącznik graficzny – przykładowa wizualizacja, herb Miasta

3.Formularz ofertowy

4.Wzór umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-5-6.2024 Formularz ofertowy.docx docx 16.58 2024-04-04 13:20:00 Proceeding
NP-5-6.2024 Formularz ofertowy.pdf pdf 100.81 2024-04-04 13:20:00 Proceeding
NP-5-6.2024 Wzór umowy.pdf pdf 227.26 2024-04-04 13:20:00 Proceeding
NP-50-6.2024 Specyfikacja techniczna.pdf pdf 101.75 2024-04-04 13:20:00 Proceeding
NP-50-6.2024 Załącznik graficzny – przykładowa wizualizacja, herb Miasta.pdf pdf 263.44 2024-04-04 13:20:00 Proceeding
NP-50-6.2024 Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 125.18 2024-04-04 13:20:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa włazów żeliwnych dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. Należy wskazać całą wartość zamówienia i załączyć formularz ofertowy podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie ze wzorem umowy. "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 193