Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 z PSZOK Łękińsko / 2024

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 04-04-2024 10:03:00
Placing offers : 09-05-2024 10:00:00
Offers opening : 09-05-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.42 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
espd-request.xml xml 123.06 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 352.82 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.11 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy oraz załączniki.7z 7z 520.51 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.92 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.09 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 18.96 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.57 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.29 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.8 2024-04-04 10:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana.pdf pdf 91.79 2024-04-05 10:55:39 Proceeding
Odpowiedzi z dnia 12.04.2024.pdf pdf 56.63 2024-04-12 13:41:55 Public message
Zdjęcie.png png 209.23 2024-04-12 13:41:55 Public message
Odpowiedzi z dnia 19.04.2024.pdf pdf 53.06 2024-04-19 12:32:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 53.65 2024-05-09 11:07:17 Public message
Inf. o wyniku Platforma.pdf pdf 69.56 2024-05-22 09:56:08 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 86.6 2024-06-12 09:34:11 Public message

Announcements

2024-06-12 09:34 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-05-22 09:56 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku Platfo [...].pdf

2024-05-09 11:07 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-09 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 130 000,00 zł netto/ 140 400,00 zł brutto,
Zadanie 2 - 130 000,00 zł netto/ 140 400,00 zł brutto
2024-04-19 12:32 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 19.04.2024 r.

Odpowiedzi z dnia 19 [...].pdf

2024-04-12 13:41 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 12.04.2024 r.

Odpowiedzi z dnia 12 [...].pdf

Zdjęcie.png

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1116