Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PŚ.271.12.2024 Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz

Agnieszka Sobczak
Gmina Miasto Zgierz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-04-2024 10:19:00
Placing offers : 07-06-2024 10:45:00
Offers opening : 07-06-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_SWZ.pdf pdf 376.06 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
2_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf pdf 389.49 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
3_Zalaczniki_do_OPZ_od_1_do_12a.zip zip 19369.45 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
5_Zalaczniki_do_OPZ_od_14_do_19.zip zip 4361.04 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
6_Formularz_oferty_cz_1.DOC DOC 117.5 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
7_Formularz_oferty_cz_2 .DOC DOC 117.5 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
8_Formularz_oferty_cz_3.DOC DOC 117.5 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
9_Oswiadczenie_Wykonawcy_art.125.doc doc 102.5 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
10_Oswiadczenie_Puz__art.125.doc doc 99 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
11_Oswiadczenie_podwykonawcy_wykluczenie.doc doc 180 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
12_Oswiadczenie_art_117_4.doc doc 92 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
13_Ogólne warunki umowy.pdf pdf 214.47 2024-04-04 10:19:00 Proceeding
4_CZYTELNY_Załacznik_do_OPZ_13.zip zip 8936.81 2024-04-05 09:41:03 Proceeding
Zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 164.72 2024-04-22 13:16:28 Public message
Zmiana_tresci_SWZ_2.pdf pdf 165.77 2024-04-30 14:37:19 Public message
Zmiana_tresci_SWZ_3.pdf pdf 164.77 2024-05-17 14:27:11 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_dot._cz_I.pdf pdf 255.56 2024-05-22 11:15:13 Public message
Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_SWZ .pdf pdf 103.9 2024-05-22 11:15:13 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_dot._cz._II.pdf pdf 97.07 2024-05-29 14:58:04 Public message
Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_SWZ _2.pdf pdf 103.66 2024-05-29 14:58:04 Public message
Informacja_z_otwarcia.pdf pdf 111.15 2024-06-07 12:49:18 Public message

Announcements

2024-06-07 12:49 Agnieszka Sobczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-06-07 10:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 22.194.285,10 zł, w tym: część I – 18.297.485,10 zł, część II – 3.116.800,00 zł, część III – 780.000,00 zł;
2024-05-29 14:58 Agnieszka Sobczak Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (5)

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Wyjasnienie_i_zmiana [...].pdf

2024-05-22 11:15 Agnieszka Sobczak Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (4)

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Wyjasnienie_i_zmiana [...].pdf

2024-05-17 14:27 Agnieszka Sobczak Zmiana treści SWZ (3) Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (3)

Zmiana_tresci_SWZ_3. [...].pdf

2024-04-30 14:37 Agnieszka Sobczak Zmiana treści SWZ (2) Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2)

Zmiana_tresci_SWZ_2. [...].pdf

2024-04-22 13:16 Agnieszka Sobczak Zmiana treści SWZ.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

2024-04-04 15:03 Agnieszka Sobczak Zamieszczono poprawiony załącznik nr 13 do OPZ

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3080