Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00269933 ROA.271.10.2024 pn. „Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo.”

Magdalena Pawlicka
Gmina Dopiewo
Deadlines:
Published : 03-04-2024 15:27:00
Placing offers : 09-05-2024 11:00:00
Offers opening : 09-05-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.7z 7z 200357.96 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Przedmiar.7z 7z 1945.93 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
STWIOR.7z 7z 3433.47 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 506.14 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 77.45 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
SWZ.docx docx 126.54 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 32.11 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 273.51 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne_1.doc doc 510.5 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne_1.pdf pdf 516.84 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).docx docx 23.25 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).pdf pdf 238.21 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 21.83 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 250.39 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.docx docx 21.71 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.pdf pdf 250.38 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.docx docx 17.79 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.pdf pdf 207.32 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.docx docx 19.01 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.pdf pdf 210.08 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 27.63 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.pdf pdf 238.45 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.docx docx 17.44 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.pdf pdf 247.29 2024-04-03 15:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.04.2024r..pdf pdf 34.31 2024-04-18 12:48:40 Public message
Odpowiedzi z dnia 18.04.2024r. na pytania.7z 7z 58286.89 2024-04-18 12:56:31 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.04.2024r..pdf pdf 33.48 2024-04-30 11:27:50 Public message
Odpowiedzi z dnia 30.04.24 na pytania.7z 7z 10815.7 2024-04-30 11:59:09 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.docx docx 22.03 2024-05-09 12:10:59 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 129.77 2024-05-09 12:10:59 Public message

Announcements

2024-05-09 12:10 Magdalena Pawlicka Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA Z SESJI O [...].docx

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2024-05-09 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 2.820.000,00 zł brutto
2024-04-30 11:59 Magdalena Pawlicka Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2024r.

Odpowiedzi z dnia 30 [...].7z

2024-04-30 11:57 Magdalena Pawlicka Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2024r.
2024-04-30 11:27 Magdalena Pawlicka Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 30.04.2024r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-18 12:56 Magdalena Pawlicka Odpowiedzi z dnia 18.04.2024r. na pytania do SWZ

Odpowiedzi z dnia 18 [...].7z

2024-04-18 12:48 Magdalena Pawlicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.04.2024r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4