Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/IV/2024/WP Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice

Deadlines:
Published : 03-04-2024 13:38:00
Placing offers : 23-04-2024 09:55:00
Offers opening : 23-04-2024 10:00:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
16 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.47 2024-04-03 13:38:00 Proceeding
SWZ pon. progu 5.538.000.doc doc 229 2024-04-03 13:38:00 Proceeding
Zal 1-9.popdoc.doc doc 366 2024-04-03 13:38:00 Proceeding
Zał Nr 5 Umowa - wzór.zip zip 100.94 2024-04-03 13:38:00 Proceeding
Zał Nr 10 STWiORB.zip zip 1604.83 2024-04-03 13:38:00 Proceeding
Zał Nr 11 Przedmiary robót.zip zip 563.52 2024-04-03 13:38:00 Proceeding
Zał Nr 12 Wyceny ofertowe (zastawienia tabelaryczne).zip zip 258.57 2024-04-03 13:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.3 2024-04-03 13:38:00 Proceeding
16 Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 36.81 2024-04-16 10:59:14 Public message
16.2024 zmiana SWZ.pdf pdf 613.89 2024-04-16 11:00:43 Public message
ARKUSZ~1.PDF PDF 82.71 2024-04-16 11:00:43 Public message
ARKUSZ~2.PDF PDF 83.35 2024-04-16 11:00:43 Public message
ARKUSZ~3.PDF PDF 84.92 2024-04-16 11:00:43 Public message
16.2024 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 359.66 2024-04-23 08:46:32 Public message
16.2024 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 466.7 2024-04-23 10:38:31 Public message
16.2024 Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 290.93 2024-05-09 14:01:25 Public message

Announcements

2024-05-09 14:01 Jacek Mizdalski Informacja o wyborze oferty

16.2024 Informacja o [...].pdf

2024-04-23 10:38 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

16.2024 Informacja z [...].pdf

2024-04-23 08:46 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

16.2024 Informacja o [...].pdf

2024-04-16 11:00 Jacek Mizdalski Zmiana SWZ

16.2024 zmiana SWZ.p [...].pdf

ARKUSZ~1.PDF

ARKUSZ~2.PDF

ARKUSZ~3.PDF

2024-04-16 10:59 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia

16 Zmiana ogłoszenia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1039