Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.261.6.2024 „Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami".

Deadlines:
Published : 03-04-2024 11:44:00
Placing offers : 19-04-2024 09:00:00
Offers opening : 19-04-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 200.1 2024-04-03 11:44:00 Proceeding
2. SWZ Most DP1927R.pdf pdf 1162.53 2024-04-03 11:44:00 Proceeding
3. SWZ Most DP1927R.docx docx 156.16 2024-04-03 11:44:00 Proceeding
4. Przedmiar DP1927R.pdf pdf 299.36 2024-04-03 11:44:00 Proceeding
5. Kosztorys ofertowy.xls xls 153.5 2024-04-03 11:44:00 Proceeding
6. Dokumenty formalno - prawne.zip zip 1235.75 2024-04-03 11:44:00 Proceeding
7. Projekt tech. - wykonawczy.zip zip 6971.12 2024-04-03 11:44:00 Proceeding
8. Geologia - most 1927R.pdf pdf 2772.18 2024-04-03 11:44:01 Proceeding
9. STWiORB.zip zip 2703.78 2024-04-03 11:44:03 Proceeding
wyjaśnienia nr 1 z dnia 09.04.2024 r..pdf pdf 638.23 2024-04-09 10:03:17 Proceeding
przedmiar po korekcie.pdf pdf 299.36 2024-04-09 10:03:24 Proceeding
Kosztorys ofertowy po korekcie 1.xls xls 153.5 2024-04-09 10:03:32 Proceeding
wyjaśnienia nr 2 z dnia 12.04.2024r..pdf pdf 656.03 2024-04-12 07:56:24 Proceeding
wyjaśnienia nr 1 z dnia 09.04.2024 r..pdf pdf 638.23 2024-04-09 10:02:22 Public message
przedmiar po korekcie.pdf pdf 299.36 2024-04-09 10:02:22 Public message
Kosztorys ofertowy po korekcie 1.xls xls 153.5 2024-04-09 10:02:22 Public message
wyjaśnienia nr 2 z dnia 12.04.2024r..pdf pdf 656.03 2024-04-12 07:54:54 Public message
Wyjaśnienia nr 3 z dnia 16.04.2024r..pdf pdf 472.44 2024-04-16 07:26:39 Public message
projekt organizacji ruchu.pdf pdf 1438.79 2024-04-16 07:26:39 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 495.57 2024-04-19 10:59:10 Public message
unieważnienie DP1927 R Most.pdf pdf 431.29 2024-04-24 13:48:31 Public message
kwota jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie DP 1927 R.pdf pdf 466.71 2024-04-19 09:00:00 Public message

Announcements

2024-04-24 13:48 Andrzej Wójcik Informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie DP1927 [...].pdf

2024-04-19 10:59 Andrzej Wójcik Informacja z sesji otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-19 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota jaką zamawiaja [...].pdf

2024-04-16 07:26 Andrzej Wójcik Wyjaśnienie nr 3 z dnia 16.04.2024r.

Wyjaśnienia nr 3 z d [...].pdf

projekt organizacji [...].pdf

2024-04-12 07:54 Andrzej Wójcik Wyjaśnienia nr 2 z dnia 12.04.2024r.

wyjaśnienia nr 2 z d [...].pdf

2024-04-09 10:02 Andrzej Wójcik Wyjaśnienie nr 1 z dnia 09.04.2024r.

wyjaśnienia nr 1 z d [...].pdf

przedmiar po korekci [...].pdf

Kosztorys ofertowy [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1600