Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BI.271.14.2024. Miasto i Gmina Morawica. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie 01.07.2024r. do 31.12.2025r.

Ewelina Malicka
Miasto i Gmina Morawica
Deadlines:
Published : 15-04-2024 09:29:00
Placing offers : 17-05-2024 09:00:00
Offers opening : 17-05-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_2024-OJS074-00220798-pl-ts.pdf pdf 128.04 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_9_Umowa.pdf pdf 353.74 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
SWZ_MiG_Morawica.pdf pdf 504.12 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPG.xlsx xlsx 32.85 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_2_2a_Formularz_oferty.doc doc 162.5 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 214 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 53.5 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 44 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 61.5 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 48.5 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42.5 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_umowa_OSD.doc doc 35 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Zal_8_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 21.31 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
OT_Ochrona.7z 7z 3351.42 2024-04-15 09:29:00 Proceeding
Pytania_i_odpowiedzi_26_04_2024.pdf pdf 2303.21 2024-04-26 15:18:25 Public message
Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA_01.doc doc 175.5 2024-04-26 15:18:25 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA_01.pdf pdf 357.28 2024-04-26 15:18:25 Public message
Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA_01.xlsx xlsx 33 2024-04-26 15:18:25 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 658.92 2024-05-17 13:21:06 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 741.37 2024-05-21 15:41:23 Public message

Announcements

2024-05-21 15:41 Ewelina Malicka Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-17 13:21 Ewelina Malicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-05-17 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 1 690 508,58 zł.
2024-04-26 15:18 Ewelina Malicka Odpowiedzi na na pytania - 26.04.2024r.
Zmiana Załącznika nr 1, nr 2 (2a), nr 9

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Zal_2_2a_Formularz_o [...].doc

Zal_9_Umowa_ZMIANA_0 [...].pdf

Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIA [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 927