Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 32/2024 32/2024- Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych

Deadlines:
Published : 02-04-2024 09:35:00
Placing offers : 04-06-2024 09:00:00
Offers opening : 04-06-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
32 2024 leki i wyroby medyczne.docx docx 126.86 2024-04-02 09:35:00 Proceeding
32 2024 leki i wyroby medyczne.pdf pdf 877.8 2024-04-02 09:35:00 Proceeding
formularz cenowy.xlsx xlsx 75.16 2024-04-02 09:35:00 Proceeding
JEDZ PDF.pdf pdf 68.33 2024-04-02 09:35:00 Proceeding
JEDZ XML.xml xml 83.29 2024-04-02 09:35:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 458.72 2024-04-02 09:35:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 3545.05 2024-04-17 09:13:53 Public message
odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 1201.55 2024-04-30 09:25:28 Public message
odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 908.57 2024-04-30 09:30:41 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia z 7-5-2024.pdf pdf 465.91 2024-05-07 09:52:40 Public message
zmiana terminów.pdf pdf 251.24 2024-05-07 10:07:24 Public message
odpowiedzi na pytania 4.pdf pdf 2150.6 2024-05-08 08:58:01 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 465.78 2024-05-15 09:44:43 Public message
formularz cenowy pakiet 38.xlsx xlsx 15.97 2024-05-15 09:51:49 Public message
korekta.pdf pdf 1813.71 2024-05-15 09:51:49 Public message
odpowiedzi na pytania 5.pdf pdf 584.36 2024-05-15 09:52:57 Public message
odpowiedzi na pytania 6.pdf pdf 802.05 2024-05-16 14:31:03 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3.pdf pdf 468.24 2024-05-23 08:59:46 Public message
odpowiedzi na pytania 7.pdf pdf 2424.23 2024-05-23 09:02:22 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 115 2024-06-04 13:38:03 Public message
informacja o wyborze 1.pdf pdf 2539.95 2024-06-25 13:31:23 Public message
informacja o wyborze 2.pdf pdf 2418.86 2024-06-25 13:31:41 Public message
informacja o wyborze 3.pdf pdf 2981.99 2024-07-03 09:30:26 Public message
informacja o wyborze 4.pdf pdf 370.1 2024-07-10 10:42:25 Public message
KWOTY.xlsx xlsx 10.85 2024-06-04 09:00:00 Public message

Announcements

2024-07-10 10:42 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2024-07-03 09:30 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-25 13:31 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-25 13:31 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-04 13:38 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - KORESPONDENCJA LDZ.386

informacja z otwarci [...].doc

2024-06-04 09:00 Buyer message ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYC NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA- KWOTY W ZAŁĄCZENIU

KWOTY.xlsx

2024-05-23 09:02 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-23 08:59 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2024-05-16 14:31 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-15 09:52 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-15 09:51 Zamówienia Publiczne W załączeniu korekta wraz z e zmiana terminu składania i otwarcia ofert

formularz cenowy pak [...].xlsx

korekta.pdf

2024-05-15 09:44 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-05-08 08:58 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-07 10:07 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

zmiana terminów.pdf

2024-05-07 09:52 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmianie ulega termin składani otwarcia ofert

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-30 09:30 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-04-30 09:25 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-04-17 09:13 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3439