Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.03.2024 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikoszki

Agnieszka Maćkowiak
Gmina Kościan
Deadlines:
Published : 29-03-2024 12:55:00
Placing offers : 08-05-2024 09:00:00
Offers opening : 08-05-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ i PPU wraz z formularzami.zip zip 1294.12 2024-03-29 12:55:00 Proceeding
1.1 BRANŻA DROGOWA.zip zip 3332.81 2024-03-29 12:55:00 Proceeding
1.2 KD.zip zip 7067.33 2024-03-29 12:55:00 Proceeding
1.3 ELEKTRYKA - oświetlenie.zip zip 16845.79 2024-03-29 12:55:00 Proceeding
2. PRZEDMIARY.zip zip 192.57 2024-03-29 12:55:00 Proceeding
3. STWiOR.zip zip 12659.07 2024-03-29 12:55:00 Proceeding
4. Stała organizacja ruchu.zip zip 2144.03 2024-03-29 12:55:00 Proceeding
2024_BZP 00266316_01.pdf pdf 180.15 2024-03-29 12:56:02 Public message
zmiana SWZ.doc doc 40.5 2024-04-08 09:37:16 Public message
Zmiana SWZ z dnia 15.04.2024 r.zip zip 6497.54 2024-04-15 08:58:27 Public message
ZMIANA SWZ (zmiana terminów) - 23.04.2024 r.zip zip 73.24 2024-04-23 08:45:12 Public message
2024_BZP 00296544_01.pdf pdf 36.67 2024-04-23 09:09:58 Public message
odpowiedzi 25.04.2024 r.zip zip 1183.21 2024-04-25 14:22:44 Public message
informacja z otwarcia ofert Mikoszki.docx docx 21.23 2024-05-08 10:33:07 Public message
wyniki Mikoszki — strona.pdf pdf 152.61 2024-05-29 10:10:44 Public message

Announcements

2024-05-29 10:10 Agnieszka Maćkowiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyniki Mikoszki — st [...].pdf

2024-05-08 10:33 Agnieszka Maćkowiak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2024-05-08 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.400.000,00 zł brutto
2024-04-25 14:22 Agnieszka Maćkowiak Odpowiedzi na pytania - 25.04.2024 r.

odpowiedzi 25.04.202 [...].zip

2024-04-23 09:09 Agnieszka Maćkowiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 23.04.2024 r.

2024_BZP 00296544_01 [...].pdf

2024-04-23 08:45 Agnieszka Maćkowiak Zmiana treści SWZ - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

ZMIANA SWZ (zmiana t [...].zip

2024-04-15 08:58 Agnieszka Maćkowiak Zmiana treści SWZ z 15.04.2024 r.

Zmiana SWZ z dnia 15 [...].zip

2024-04-08 09:37 Agnieszka Maćkowiak Zmiana treści SWZ - 08.04.2024 r.

zmiana SWZ.doc

2024-03-29 12:56 Agnieszka Maćkowiak Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 29.03.2024 r.

2024_BZP 00266316_01 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1760