Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.51.2024.JD Sukcesywne dostawy gazu medycznego- tlenu, wraz z dzierżawą butli na potrzeby Szpitala przy Zakładzie Karnym w Czarnem

Jacek Drążkowski
Zakład Karny w Czarnem
Deadlines:
Published : 29-03-2024 10:34:00
Placing offers : 04-04-2024 08:00:00
Offers opening : 04-04-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przed złożeniem oferty prosimy zapoznać się z treścią Zaproszenia oraz Wzorem umowy. 

Oferta musi zawierać:

- wypełniony Formularz ofertowy, z godny z Załącznikiem nr 1;

- wypełniony Formularz cenowy, z godny z Załącznikiem nr 2


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 059 833 0731.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy_dostawa gazu (tlen).pdf pdf 81.32 2024-03-29 10:34:00 Proceeding
Zal_0_Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 59.11 2024-03-29 10:34:00 Proceeding
Zal_1_Formularz ofertowy_tlen.odt odt 33.02 2024-03-29 10:34:00 Criterion
Zal_2_ Formularz cenowy.odt odt 29 2024-03-29 10:34:00 Criterion

Announcements

2024-04-04 09:19 Jacek Drążkowski Zakład Karny w Czarnem informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez MESSER Polska Sp. z o.o., ul. Maciejowicka 30, 41-503 Chorzów, wartość oferty brutto: 15 248,52 pln.
2024-04-04 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 17 996,04 pln.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. Zakład Karny w Czarnem
Pomorska 1
77-330, Czarne
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zal_1_Formularz ofer [...].odt

Zal_2_ Formularz cen [...].odt

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wzór umowy - Akceptacja wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 31.03.2025 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)" Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 213