Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/58/018/U/24 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Deadlines:
Published : 28-03-2024 17:53:00
Placing offers : 05-04-2024 09:30:00
Offers opening : 05-04-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.37 2024-03-28 17:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 780.23 2024-03-28 17:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_wzór umowy.pdf pdf 712.92 2024-03-28 17:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_opz.pdf pdf 1012.44 2024-03-28 17:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2, 5 w wersji Word.zip zip 1791.82 2024-03-28 17:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1. do SWZ_formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 14.25 2024-03-28 17:53:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 196.72 2024-04-08 08:41:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert (6).pdf pdf 213.34 2024-04-08 08:35:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 577.47 2024-04-12 16:00:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_podpis.pdf pdf 251.87 2024-04-12 16:00:18 Public message
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego.pdf pdf 566.77 2024-04-05 09:30:00 Public message
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego_podpis.pdf pdf 166.01 2024-04-05 09:30:00 Public message

Announcements

2024-04-12 16:00 Olga Felska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-08 08:41 Olga Felska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-08 08:35 Olga Felska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-05 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego.

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 381