Postępowanie: Wycena dwóch nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock, w rejonie zalewu „Pasternik”, przeznaczonych do wykupu.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 04-08-2017 14:26:29
Zakończenie: 14-08-2017 14:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wycen:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Ustalenie wartości prywatnej nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Wąchock, przy grobli zalewu „Pasternik” (Akt własności ziemi nr 356/74), oznaczonej numerem działki 3230 – 0,0308 ha. Stanowi ona nieużytek na terenach zalewowych. Nieruchomość nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cel wyceny – wykup.

2. Ustalenie wartości prywatnej nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Wąchock, przy grobli zalewu „Pasternik” (KI1H/00003560/7), oznaczonej numerami działek: 3231 - 0,0270 ha i 3237 - 0,1956 ha. Stanowi ona nieużytek na terenach zalewowych. Nieruchomość nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cel wyceny – wykup.

II. KRYTERIUM OCENY OFERTY - cena.

III.MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY.
Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej „Open Nexus”.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pokój nr 101, tel. 41 273 82 21 oraz pokój nr 204, tel. 41 273 82 11.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
Radomska 45
27-200 Starachowice

Zmiany w postępowaniu

2017-08-23 09:52 Jeremi Kiełek Wybrano ofertę rzeczoznawcy majątkowego – Julity Janowskiej, która dokona wyceny nieruchomości za cenę 612,54 zł brutto w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 operat wyceny - 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do specyfikacji