Postępowanie: Wycena nieruchomości położonej na terenie Gminy Starachowice przy ul. Srebrnej, przeznaczonej do wykupu.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 04-08-2017 14:22:25
Zakończenie: 14-08-2017 14:01:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wyceny:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Ustalenie wartości prywatnej nieruchomości gruntowej (Postanowienie Sądu I Ns 447/12), położonej przy ul. Srebrnej (obręb 02), oznaczonej numerem działki 1300 – 0,1483 ha. Nieruchomość niezbudowana i nieużytkowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego B3-„Centrum Manhattan” jest ona przeznaczona pod: park miejski w obrębie chronionych odsłonięć skalnych o symbolu ZP-3, teren zieleni o funkcjach ekologicznych o symbolu 2 ZE1, ciąg pieszy o szerokości 4 metrów o symbolu CP-1, ciąg pieszo-jezdny o symbolu 3 KP. Cel wyceny – zbycie na rzecz Gminy.

II. KRYTERIUM OCENY OFERTY - cena.

III.MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY.
Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej „Open Nexus”.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pokój nr 101, tel. 41 273 82 21 oraz pokój nr 204, tel. 41 273 82 11.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
Radomska 45
27-200 Starachowice

Zmiany w postępowaniu

2017-08-23 10:42 Jeremi Kiełek Wybrano ofertę rzeczoznawcy majątkowego – Emilia Wasilewska, która dokona wyceny nieruchomości za cenę 380,00 zł brutto w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 operat wyceny - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do specyfikacji