logo
Jeremi
Kiełek
   

Urząd Miejski Starachowice

Zapytanie ofertowe: Wycena nieruchomości położonej na terenie Gminy Starachowice przy ul. Srebrnej, przeznaczonej do wykupu. (ID 90862)

Data rozpoczęcia: 04-08-2017 14:22:25

Do końca: zakończona

Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Nie
Czy dostawca musi odpowiedzieć na wszystkie kryteria? Nie
Czy dostawca może złożyć ofertę na zamienniki? Nie
rozwiń

icon Wymagania wystawiającego

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wyceny:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Ustalenie wartości prywatnej nieruchomości gruntowej (Postanowienie Sądu I Ns 447/12), położonej przy ul. Srebrnej (obręb 02), oznaczonej numerem działki 1300 – 0,1483 ha. Nieruchomość niezbudowana i nieużytkowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego B3-„Centrum Manhattan” jest ona przeznaczona pod: park miejski w obrębie chronionych odsłonięć skalnych o symbolu ZP-3, teren zieleni o funkcjach ekologicznych o symbolu 2 ZE1, ciąg pieszy o szerokości 4 metrów o symbolu CP-1, ciąg pieszo-jezdny o symbolu 3 KP. Cel wyceny – zbycie na rzecz Gminy.

II. KRYTERIUM OCENY OFERTY - cena.

III.MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY.
Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej „Open Nexus”.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pokój nr 101, tel. 41 273 82 21 oraz pokój nr 204, tel. 41 273 82 11.


icon Komunikaty wystawiającego

  • Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów...
POBIERZ SZABLON XLS

iconPytania/Kryteria

Nazwa Opis Twoja propozycja/komentarz

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA Odśwież widok transakcji

LP Nazwa towaru Opis Ilość/JM Cena netto / JM VAT transaction.currency
1 operat wyceny 1 szt. PLN
Wartość oferty: PLN