logo
Jeremi
Kiełek
   

Urząd Miejski Starachowice

Zapytanie ofertowe: Wycena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Gminy Starachowice w rejonie ul. Aleja Niepodległości, przeznaczonej do wykupu. (ID 90859)

Data rozpoczęcia: 04-08-2017 14:15:54

Do końca: zakończona

Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Nie
Czy dostawca musi odpowiedzieć na wszystkie kryteria? Tak
Czy dostawca może złożyć ofertę na zamienniki? Nie
rozwiń

icon Wymagania wystawiającego

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wyceny:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Ustalenie wartości nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej (KI1H/00027275/6), położonej przy ul. Aleja Niepodległości, oznaczonej numerem działki 1086/16 – 0,0084 ha (obręb 04). Na nieruchomości znajduje się przepompownia ścieków, stanowiąca własność Gminy. Nieruchomość nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wycenie podlega sam grunt. Cel wyceny – wykup prawa użytkowania wieczystego.

II. KRYTERIUM OCENY OFERTY - cena.

III.MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY.
Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej „Open Nexus”.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pokój nr 101, tel. 41 273 82 21 oraz pokój nr 204, tel. 41 273 82 11.


icon Komunikaty wystawiającego

  • Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów...
POBIERZ SZABLON XLS

iconPytania/Kryteria

Nazwa Opis Twoja propozycja/komentarz

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA Odśwież widok transakcji

LP Nazwa towaru Opis Ilość/JM Cena netto / JM VAT transaction.currency
1 operat wyceny 1 szt. PLN
Wartość oferty: PLN