Postępowanie: Wycena nieruchomości położonej na terenie Gminy Starachowice w rejonie ul. Bema, przeznaczonej do zamiany.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 04-08-2017 14:07:40
Zakończenie: 14-08-2017 14:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wyceny:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Ustalenie wartości nieruchomości gruntowej Gminy Starachowice (KI1H/00021782/1), położonej w rejonie ul. Bema (obręb 01), oznaczonej numerami działek: 269/9 – 0,6457 ha i 269/10 – 2,3211 ha. Nieruchomość porośnięta jest drzewostanem leśnym. Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cel wyceny – zamiana.

II. KRYTERIUM OCENY OFERTY - cena.

III.MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY.
Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej „Open Nexus”.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Starachowicach Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pokój nr 101, tel. 41 273 82 21 oraz pokój nr 204, tel. 41 273 82 11.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
Radomska 45
27-200 Starachowice

Zmiany w postępowaniu

2017-08-23 09:58 Jeremi Kiełek Wybrano ofertę rzeczoznawcy majątkowego – Julity Janowskiej, która dokona wyceny nieruchomości za cenę 982,77 zł brutto w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 operat wyceny - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 termin złożenia operatu - 30 dni od podpisania umowy (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do specyfikacji