Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.14.2024 Dostawy środków czystości, artykułów higienicznych i do utrzymania czystości do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Anna Długaszek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 27-03-2024 18:11:00
Placing offers : 25-04-2024 11:00:00
Offers opening : 25-04-2024 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.87 2024-03-27 18:11:00 Proceeding
TOM I SWZ EZP.270.14.2024.pdf pdf 2370.88 2024-03-27 18:11:00 Proceeding
TOM I SWZ EZP.270.14.2024.docx docx 150.69 2024-03-27 18:11:00 Proceeding
TOM II SWZ PPUR.pdf pdf 1126.71 2024-03-27 18:11:00 Proceeding
TOM III SWZ_OPZ.xlsx xlsx 22.2 2024-03-27 18:11:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ_z 09.04.2024.pdf pdf 645.48 2024-04-09 12:42:39 Public message
TOM I SWZ EZP.270.14.2024_zm. 09.04.2024.pdf pdf 2395.68 2024-04-09 12:42:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.31 2024-04-09 12:42:39 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ_z 16.04.2024.pdf pdf 765.6 2024-04-16 14:42:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_16.04.2024.pdf pdf 43.8 2024-04-16 14:42:01 Public message
TOM I SWZ EZP.270.14.2024_zmiana_16.04.2024.pdf pdf 2554.83 2024-04-16 14:42:01 Public message
TOM I SWZ EZP.270.14.2024_zmiana_16.04.2024.docx docx 155.42 2024-04-16 14:42:01 Public message
TOM III SWZ OPZ_zmiana_16.04.2024.xlsx xlsx 25.12 2024-04-16 14:42:01 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ_z 22.04.2024.pdf pdf 700.52 2024-04-22 14:43:46 Public message
TOM I SWZ EZP.270.14.2024_zmiana_22.04.2024.pdf pdf 2520.08 2024-04-22 14:43:46 Public message
TOM I SWZ EZP.270.14.2024_zmiana_22.04.2024.docx docx 155.25 2024-04-22 14:43:46 Public message
TOM III SWZ OPZ_zmiana_22.04.2024.xlsx xlsx 25.17 2024-04-22 14:43:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.5 2024-04-22 14:43:46 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej.pdf pdf 439.99 2024-04-25 11:10:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 660.83 2024-04-25 14:31:23 Public message

Announcements

2024-04-25 14:31 Anna Długaszek Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1605 z zm.) udostępnia informacje z otwarcia ofert - w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-25 11:10 Anna Długaszek Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie na realizację Umowy ramowej zamierza przeznaczyć łącznie wartość 1 086 549,17 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-04-22 14:43 Anna Długaszek Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytanie oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ w TOM I SWZ EZP.270.14.2024 oraz TOM III SWZ OPZ - pisma i dokumentacja w załączniku.

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

TOM I SWZ EZP.270.14 [...].pdf

TOM I SWZ EZP.270.14 [...].docx

TOM III SWZ OPZ_zmia [...].xlsx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-16 14:42 Anna Długaszek Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytanie oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ w TOM I SWZ EZP.270.14.2024 oraz TOM III SWZ OPZ. - w załączniku.

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

TOM I SWZ EZP.270.14 [...].pdf

TOM I SWZ EZP.270.14 [...].docx

TOM III SWZ OPZ_zmia [...].xlsx

2024-04-09 12:42 Anna Długaszek Na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ w TOM I SWZ EZP.270.14.2024 - w załączniku.

Modyfikacja treści S [...].pdf

TOM I SWZ EZP.270.14 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1051