Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.271.13.2024 Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2024

Anna Roszuk
Gmina Miasto Zgierz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-03-2024 12:02:00
Placing offers : 09-04-2024 10:45:00
Offers opening : 09-04-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_SWZ.pdf pdf 326.5 2024-03-28 12:02:00 Proceeding
2_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf pdf 156.23 2024-03-28 12:02:00 Proceeding
3_Formularz_oferty.DOC DOC 84.5 2024-03-28 12:02:00 Proceeding
4_Formularz cenowy.doc doc 39.5 2024-03-28 12:02:00 Proceeding
5_Oswiadczenie_Wykonawcy_art.125.doc doc 70.5 2024-03-28 12:02:00 Proceeding
6_Oswiadczenie_podwykonawcy_wykluczenie.doc doc 152 2024-03-28 12:02:00 Proceeding
7_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 158.34 2024-03-28 12:02:00 Proceeding
Wyjasnienie_tresci_SWZ.pdf pdf 106.4 2024-04-02 13:44:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 135.36 2024-04-09 11:56:47 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 168.1 2024-04-10 14:46:06 Public message

Announcements

2024-04-10 14:46 Anna Roszuk Informacja o wyborze oferty

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2024-04-09 11:56 Anna Roszuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-09 10:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 299 504,00 zł.
2024-04-02 13:44 Agnieszka Sobczak Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjasnienie_tresci_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 477