Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.8.2024.TB „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Strzyżów - II etap”

Barbara Turoń
Gmina Strzyżów
Deadlines:
Published : 27-03-2024 12:08:00
Placing offers : 11-04-2024 09:00:00
Offers opening : 11-04-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu - Poprawa infrastruktury drogowej.pdf pdf 122.67 2024-03-27 12:08:00 Proceeding
Załacznik nr 6 - Przedmiar robót - drogi zamiejskie(1).xlsx xlsx 18.81 2024-03-27 12:08:00 Proceeding
FW PŁ dok. wyk.zip zip 17950.78 2024-03-27 12:08:00 Proceeding
Załączniki do SWZ drogi(3).docx docx 119.53 2024-03-28 08:05:29 Proceeding
Załacznik nr 7 - STWiORB(3).docx docx 6540.3 2024-03-28 08:06:16 Proceeding
SWZ - drogi.pdf pdf 600.72 2024-03-28 08:28:17 Proceeding
Drogi - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 46.16 2024-03-28 08:28:19 Proceeding
Zmiana ogloszenia II.pdf pdf 41.58 2024-04-03 13:17:15 Proceeding
Pytania I.PDF PDF 213.3 2024-04-03 14:39:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert - polski ład 2024.pdf pdf 689.23 2024-04-11 13:02:12 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - POPR INF DR II ETAP.pdf pdf 684.88 2024-04-16 14:36:38 Public message

Announcements

2024-04-16 14:36 Barbara Turoń Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-04-11 13:02 Barbara Turoń INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-11 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania przeznacza kwotę net w wysokości 6 097 560,98 zł.
2024-04-03 14:39 Barbara Turoń Odpowiedzi na pytania

Pytania I.PDF

2024-04-03 13:15 Barbara Turoń The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 908