Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach”

Deadlines:
Published : 26-03-2024 10:34:00
Placing offers : 26-04-2024 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach”,


Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach - Lipinach

41-605 Świętochłowice, ul. dr. Bukowego 22

NIP 627 226 87 54

tel. tel. 32 245 48 36 lub 515304860

e-mail: lipiny@katowicka.pl https://parafialipiny.pl

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Ks. Proboszcz Mariusz Dronszczyk

Tel.: 515 304 860

e-mail: lipiny@katowicka.pl


TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pomocą na Formularza ofertowego (Załącznik 1) wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Świętochłowicach ul. dr. Bukowego 22, w godzinach

urzędowania do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 9.00 lub przesłać pocztą (decyduje data odbioru przez

Zamawiającego)

3. Z uwagi na profil Zamawiającego prosi się o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie daty i godziny

przybycia w celu osobistego złożenia oferty.


Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach - Lipinach

41-605 Świętochłowice, ul. dr. Bukowego 22

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

oznakowana nazwą zamówienia: „Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia

dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach”

opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy / wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia.


Szczegółowy opis procedury udzielenia zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia (1).pdf pdf 145.63 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 97.58 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf pdf 859.21 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3a.pdf pdf 114.92 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
załącznik nr 4 - wykaz osób.pdf pdf 576.76 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 322.81 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wizja lokalna.pdf pdf 194.62 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wyciąg z Projekt Budowlany - cz. roboty elewacyjne.pdf pdf 5636.82 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Pozwolenie WKZ nr. K.1135.2021 rob. bud.-konserw..pdf pdf 4091.79 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Pozwolenie Bud. nr 37.22 rob. bud. konserw..pdf pdf 295.43 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Wyciąg z Proj. Bud. Remont dachu.pdf pdf 1469.55 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Pozwolenie WKZ nr k.285.2018 Dachy.pdf pdf 3419.94 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 12 Pozw. Bud. Dachy nr 37.18.pdf pdf 2400.62 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 13 Rys. poglądowy z miejscem remontu wskazanym na rzucie.pdf pdf 318.09 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 201.5 2024-03-26 10:34:00 Proceeding
zapytanie ofertowe po zmianie terminu skladania ofert.pdf pdf 201.47 2024-03-27 08:58:00 Public message

Announcements

2024-03-27 08:58 Michał Palusiński Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie terminu składnia ofert.

Nowy termin składania ofert to 26.04.2024 r. godz. 9.00

Zmieniona treść zapytania ofertowego w załączeniu

zapytanie ofertowe p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 760