Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/P/2024 „Dostawa tworzywa i elementów osłony plastikowej pojemników P-15KN, P-25KN i P-32KN na matrycach dostarczanych przez Zamawiającego”.

Zamówienia Publiczne
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: POLATOM
Deadlines:
Published : 25-03-2024 14:11:00
Placing offers : 11-04-2024 12:00:00
Offers opening : 11-04-2024 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
09_P_2024 _SWZ.pdf pdf 1239.2 2024-04-08 09:25:02 Proceeding
09_P_2024 SWZ PO ZMIANIE.pdf pdf 292.01 2024-04-08 09:25:02 Proceeding
09_P_2024_SWZ po zmianie 2.docx docx 62.67 2024-04-08 09:25:02 Proceeding
09_P_2024_Zał. nr 1 Istotne postanowienia umowy- po zmianie 1.doc doc 99 2024-04-08 09:25:02 Proceeding
09_P_2024_Zał. nr 2 Formularz ofertowy.doc doc 56 2024-04-08 09:25:02 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92.91 2024-04-08 09:25:02 Proceeding
zał ABCDE.zip zip 195.8 2024-04-08 09:25:03 Proceeding
ZAŁACZNIKI 3-9.zip zip 1215.69 2024-04-08 09:25:03 Proceeding
Załącznik nr 5 -specyfikacja techniczna..pdf pdf 64.14 2024-04-08 09:25:03 Proceeding
09_P_2024_Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 69.65 2024-04-04 13:25:27 Public message
09_P_2024 SWZ PO ZMIANIE.pdf pdf 292.01 2024-04-08 10:29:23 Public message
09_P_2024_Zał. nr 1 Istotne postanowienia umowy- po zmianie 1.pdf pdf 208.66 2024-04-08 10:29:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.26 2024-04-08 10:29:23 Public message
09_P_2024_Pytania i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 81.74 2024-04-08 12:57:47 Public message
09_P_2024 _ INFO z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 58.12 2024-04-11 12:52:26 Public message
09_P_2024_Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 73.76 2024-04-18 14:07:42 Public message

Announcements

2024-04-18 14:07 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyniku postępowania.

Pozdrawiamy,
Komisja Przetargowa NCBJ OR POLATOM

09_P_2024_Zawiadomie [...].pdf

2024-04-11 12:52 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje informacje z sesji otwarcia

09_P_2024 _ INFO z s [...].pdf

2024-04-11 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 980 000pln net ( 1205 400 , 00 pln brutto)
2024-04-08 12:57 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pozdrawiamy,
Komisja Przetargowa NCBJ OR POLATOM

09_P_2024_Pytania i [...].pdf

2024-04-08 10:29 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na Pytania Wykonawców wraz ze zmienionymi załącznikami oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia. Nowy termin:
składania ofert to 11.04.2024r., godz. 12.00
otwarcia ofert to 11.04.2024r. godz. 12.10
termin związania ofertą to 10.05.2024r.

Pozdrawiamy,
Komisja Przetargowa NCBJ OR POLATOM

09_P_2024 SWZ PO ZMI [...].pdf

09_P_2024_Zał. nr 1 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-04 13:25 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Pozdrawiamy,
Komisja Przetargowa NCBJ OR POLATOM

09_P_2024_Pytania i [...].pdf

2024-03-26 10:58 Zamówienia Publiczne Zamawiający zmienił numeracje załącznika nr 8 i załączył załącznik nr 7 oraz RODO.
Zamawiający zamieścił SWZ po zmianie, w którym skorygował pkt 9 było: "termin związania z oferta 08.05.2022" jest "termin związania z oferta 08.05.2024"Zamawiajacy także zmienił pkt 2.11 w SWZ w którym było "wzór prawidłowo wystawionej faktury zawiera załącznik nr 1" jest "Informacje jakie powinny pojawić się na fakturze zawiera załącznik nr1 (Istotne postanowienia umowy)"

Poprawne dokumenty zostały załączone jako załączniki do postępowania.
Komisja Przetargowa OR POLATOM

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 580