Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/9/P/2024 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ NALEŻĄCYCH DO OSTROŁĘCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 28-03-2024 15:15:00
Placing offers : 11-04-2024 13:00:00
Offers opening : 11-04-2024 13:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o przetargu.pdf pdf 302.22 2024-03-28 15:15:00 Proceeding
warunki zamówienia sprzątanie.pdf pdf 587.37 2024-03-28 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 5 wzór umowy.doc doc 122.5 2024-03-28 15:15:00 Proceeding
Załączniki nr 1_4.doc doc 71.5 2024-03-28 15:15:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 448.83 2024-04-09 15:04:49 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 234.57 2024-04-11 14:30:11 Public message
inofmracja o wyborze najkorzystniejszej oferty.strona.pdf pdf 526.79 2024-04-24 14:55:27 Public message

Announcements

2024-04-24 14:55 Przetargi OPWIK INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

inofmracja o wyborze [...].pdf

2024-04-11 14:30 Przetargi OPWIK INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-11 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 135 000,00 zł netto, tj. 166 050,00 zł brutto
2024-04-09 15:04 Przetargi OPWIK Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Warunków Zamówienia.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 493