Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CRZP/50/009/D/24. Dostawa zestawu do osadzania warstw HiPIMS PVD - systemu do wysoko energetycznego osadzania warstw z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego dla WETI PG.

Agnieszka Parzewska
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 25-03-2024 10:19:00
Placing offers : 23-04-2024 10:00:00
Offers opening : 23-04-2024 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-OJS060-00178601-pl-ts.pdf pdf 103.11 2024-03-25 10:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 417.12 2024-03-25 10:19:00 Proceeding
załącznik nr 1 2 6 7 8 9 do SWZ do edycji.zip zip 573.28 2024-03-25 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ ppu.pdf pdf 250.5 2024-03-25 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 201.67 2024-03-25 10:19:00 Proceeding
załącznik nr 5 espd-request-2.zip zip 85.81 2024-03-25 10:19:00 Proceeding
Pytania, wyjaśnienia treści SWZ z dnia 15 04 2024.pdf pdf 195.33 2024-04-15 11:34:12 Public message
Pytania, wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16 04 2024.pdf pdf 195.25 2024-04-16 12:46:23 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja.pdf pdf 201.87 2024-04-16 12:46:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 82.94 2024-04-23 10:40:42 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - Platforma.pdf pdf 197.86 2024-05-14 09:37:15 Public message
Kwota przeznaczona na sfianansowanie zamówienia CRZP 50 009 D 24.pdf pdf 115.7 2024-04-23 10:00:00 Public message

Announcements

2024-05-14 09:37 Agnieszka Parzewska Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-04-23 10:40 Agnieszka Parzewska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-23 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2024-04-16 12:46 Agnieszka Parzewska Pytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ z dnia 16.04.2024 r.
Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja.

Pytania, wyjaśnienia [...].pdf

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

2024-04-15 11:34 Agnieszka Parzewska Pytania, wyjaśnienia treści SWZ z dnia 15 04 2024 r.

Pytania, wyjaśnienia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 963