Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00256591/01 ROA.271.8.2024 Dąbrówka – budowa drogi wewnętrznej na dz. 97/12

Agnieszka Lewandowska
Gmina Dopiewo
Deadlines:
Published : 22-03-2024 12:47:00
Placing offers : 10-04-2024 11:00:00
Offers opening : 10-04-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.7z 7z 101928.55 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.18 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
SWZ- budowa drogi.docx docx 82.34 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 490.67 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 31.59 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 265.86 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne.docx docx 80.89 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 341.66 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.38 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 237.31 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 21.88 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 246.12 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.docx docx 21.79 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.pdf pdf 252.68 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.docx docx 17.97 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.pdf pdf 209.03 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.docx docx 19.14 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.pdf pdf 211.45 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 27.86 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.pdf pdf 234.32 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.docx docx 17.82 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.pdf pdf 249.14 2024-03-22 12:47:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź z dnia 04.04.2024r..pdf pdf 35.52 2024-04-04 07:37:57 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 133.67 2024-04-10 12:17:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 71.73 2024-04-17 13:39:30 Public message

Announcements

2024-04-17 13:39 Agnieszka Lewandowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-04-10 12:17 Agnieszka Lewandowska Informacja z sesji otwarcia ofert.

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2024-04-10 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 279 000,00 zł brutto
2024-04-04 07:37 Agnieszka Lewandowska Pytanie i odpowiedź z dnia 04.04.2024 r.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 918