Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 054/24 „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 136,7 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 8 części” - nr postępowania 054/24

Deadlines:
Published : 21-03-2024 12:36:00
Placing offers : 04-04-2024 08:00:00
Offers opening : 04-04-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
części 1 - 8 edytowalny druk ofertowy.rtf rtf 1825.32 2024-03-21 12:36:00 Proceeding
dokumentacja przetargowa 054 24.7z 7z 197.51 2024-03-21 12:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 054 24.pdf pdf 194.22 2024-03-21 12:36:00 Proceeding
swz 054 24.pdf pdf 3755.16 2024-03-21 12:36:00 Proceeding
swz 054 24.rtf rtf 4133.34 2024-03-21 12:36:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 054 24.pdf pdf 367.82 2024-04-04 13:48:33 Public message
zowo platforma zakupowa 054 24.pdf pdf 332.41 2024-04-19 13:21:50 Public message

Announcements

2024-04-19 13:21 Anna Wiktorowska–Kleczaj ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części 1 – 8 w przedmiotowym postępowaniu.

zowo platforma zakup [...].pdf

2024-04-04 13:48 Anna Wiktorowska–Kleczaj Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 054/24

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-04 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych wynosi: 403 539,00 zł brutto.
dla części 1: - 57 564,00 zł brutto
dla części 2: - 44 280,00 zł brutto
dla części 3: - 29 520,00 zł brutto
dla części 4: - 49 298,40 zł brutto
dla części 5: - 75 276,00 zł brutto
dla części 6: - 59 040,00 zł brutto
dla części 7: - 47 232,00 zł brutto
dla części 8: - 41 328,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485