Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-2630-4/2024 Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Deadlines:
Published : 19-03-2024 14:29:00
Placing offers : 27-03-2024 09:00:00
Offers opening : 27-03-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 409.75 2024-03-19 14:29:00 Proceeding
01 zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 30.01 2024-03-19 14:29:00 Proceeding
02 zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 148.5 2024-03-19 14:29:00 Proceeding
03 zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 302.21 2024-03-19 14:29:00 Proceeding
04 zał. nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy.doc doc 139.5 2024-03-19 14:29:00 Proceeding
05 zał. nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 116 2024-03-19 14:29:00 Proceeding
06 Zał. nr 6 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 19.77 2024-03-19 14:29:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.33 2024-03-19 14:29:00 Proceeding
01 zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - PO ZMIANACH NA DZIEŃ 21.03.2024.docx docx 29.89 2024-03-21 15:17:48 Public message
odpowiedzi na pytania 21.03.2024.pdf pdf 163.4 2024-03-21 15:17:48 Public message
01 zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - na dzień 22.03.2024.docx docx 29.77 2024-03-22 12:20:25 Public message
odpowiedź na pytanie z dnia 22.03.2024.pdf pdf 153.24 2024-03-22 12:20:25 Public message
odpowiedź na pytanie - 22.03.2024.pdf pdf 146.2 2024-03-22 14:44:02 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 198.77 2024-03-27 10:21:25 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_platforma.pdf pdf 157.7 2024-04-12 13:15:23 Public message

Announcements

2024-04-12 13:15 Bożena Cieśla Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu - w załączeniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-27 10:21 Bożena Cieśla Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) przekazuje informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-27 09:00 Buyer message Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu kwota gross przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 30 000,00 złotych.
2024-03-22 14:44 Bożena Cieśla Zamawiający – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – udziela odpowiedzi na zadane pytanie

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2024-03-22 12:20 Bożena Cieśla Zamawiający – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – udziela odpowiedzi na zadane pytanie oraz modyfikuje opis przedmiotu zamówienia

01 zał nr 1 - opis p [...].docx

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2024-03-21 15:17 Bożena Cieśla Zamawiający – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje opis przedmiotu zamówienia

01 zał nr 1 - opis p [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 755