Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOF B+R/00004/2024 Zestaw programistyczny

Deadlines:
Published : 18-03-2024 13:37:00
Placing offers : 29-03-2024 10:00:00
Offers opening : 29-03-2024 10:30:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
B+R 0004 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.docx docx 71.02 2024-03-18 13:37:00 Proceeding
B+R 0004 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.pdf pdf 195.06 2024-03-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Ofertowy.docx docx 50.27 2024-03-25 14:10:19 Public message
ZOF B+R 0004 Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 23.01 2024-03-25 14:10:20 Public message
ZOB BR 0004 Zmiana Ogłoszenia nr 2.pdf pdf 15.57 2024-03-25 14:36:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert B+R 00004.2024.pdf pdf 90.34 2024-03-29 10:49:02 Public message
B+R_0004 Wybór oferty www.pdf pdf 151.47 2024-04-08 13:33:24 Public message
ZOF B+R_0004 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 78.03 2024-04-17 14:08:23 Public message

Announcements

2024-04-17 14:08 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo,
w załączniku informacja o udzieleniu zamówienia.

ZOF B+R_0004 Ogłosze [...].pdf

2024-04-08 13:33 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja o wyborze oferty.

B+R_0004 Wybór ofert [...].pdf

2024-03-29 10:49 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zestawienie złożonych ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-29 10:00 Buyer message Szanowni Państwo, zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 27 300,00 zł brutto
2024-03-25 14:36 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo, w załączniku zmiana ogłoszenia nr 2.

ZOB BR 0004 Zmiana O [...].pdf

2024-03-25 14:10 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o zmianie ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Og [...].docx

ZOF B+R 0004 Zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 332