Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rl.271.2.2024 Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły

Ryszard Prolan
Gmina Jaświły
Deadlines:
Published : 18-03-2024 12:44:00
Placing offers : 28-03-2024 10:00:00
Offers opening : 28-03-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dc4734-63bf-beca-8af4-780001b8015d.pdf pdf 79.26 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
SWZ.BES.pdf pdf 940.48 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
Zał. nr 3 - wzór oświadczenia art.125 ust.1 dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 200.58 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
Zał. nr 4 - wzór oświadczenia art. 125 ust.1 dotyczące spełniania warunków udziału.docx docx 192.94 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 193.6 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 199.76 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 229.02 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
Zał. nr 8 - wykaz dostaw.docx docx 192.53 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
Proj_Gmina Jaświły ośw uliczne_v2b.pdf pdf 14354.78 2024-03-18 12:44:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz Oferty.docx docx 202.84 2024-03-19 14:21:42 Proceeding
odpowiedź na pytania Wykonawcy.pdf pdf 130.67 2024-03-21 13:53:26 Public message
odpowiedź na pytania Wykonawcy2.pdf pdf 249.44 2024-03-22 13:14:45 Public message
odpowiedź na pytania Wykonawcy3.docx docx 13.48 2024-03-25 12:47:42 Public message
odpowiedź na pytania Wykonawcy4.docx docx 14.02 2024-03-26 13:43:26 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 39.23 2024-03-28 12:14:56 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.BES.pdf pdf 221.33 2024-04-24 15:03:29 Public message

Announcements

2024-04-24 15:03 Ryszard Prolan W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-28 12:14 Ryszard Prolan W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-28 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1.178.000,00 zł.
2024-03-26 13:43 Ryszard Prolan Odpowiedzi na pytania

odpowiedź na pytania [...].docx

2024-03-25 12:47 Ryszard Prolan Odpowiedzi na pytania

odpowiedź na pytania [...].docx

2024-03-22 13:14 Ryszard Prolan Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawcy. W załączeniu Zamawiający przedstawia treść pytań oraz udziela odpowiedzi.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-03-21 13:53 Ryszard Prolan Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawcy.
W załączeniu Zamawiający przedstawia treść pytań oraz udziela odpowiedzi.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1019