Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.3.2.2024 Roboty budowlane w pomieszczeniach budynku Collegium Primum, na potrzeby Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Deadlines:
Published : 15-03-2024 14:19:00
Placing offers : 04-04-2024 09:00:00
Offers opening : 04-04-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.74 2024-03-15 14:19:00 Proceeding
SWZ - AZP.25.3.2.2024.doc doc 301.5 2024-03-15 14:19:00 Proceeding
Załączniki nr 1-6, 8-9 do SWZ.zip zip 236.44 2024-03-15 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - OPZ z zał.zip zip 28742.08 2024-03-15 14:19:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - AZP.25.3.2.2024.docx docx 26.23 2024-03-29 09:19:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 203.55 2024-04-04 11:19:02 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.rtf rtf 495.34 2024-04-10 14:33:01 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 58.86 2024-04-17 10:05:33 Public message

Announcements

2024-04-17 10:05 Urszula Szkiłądź Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-04-10 14:33 Urszula Szkiłądź Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].rtf

2024-04-04 11:19 Urszula Szkiłądź Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2024-04-04 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 480 000,00 zł brutto.
2024-03-29 09:19 Urszula Szkiłądź W załączeniu wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w postępowaniu AZP.25.3.2.2024

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1038