Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/45/055/R/24 Budowa kanałów wyrzutowych dla budynku Wydziału Chemii A Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 80-233

Małgorzata Rewucka
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 14-03-2024 12:38:00
Placing offers : 24-04-2024 10:00:00
Offers opening : 24-04-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz edytowalne.docx docx 45.56 2024-03-14 12:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.94 2024-03-14 12:38:00 Proceeding
SWZ kanały wyrzutowe Chemia A.pdf pdf 1440.74 2024-03-14 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 wzór umowy KANAŁY CHEMIA A.pdf pdf 745.18 2024-03-14 12:38:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 35555.77 2024-03-14 12:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 43.66 2024-03-29 10:35:13 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 573.65 2024-03-29 10:35:13 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ.pdf pdf 903.06 2024-04-19 13:12:15 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 616.29 2024-04-23 10:28:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 420.41 2024-04-24 11:19:37 Public message
informacja o wyborze oferty www.pdf pdf 491.21 2024-05-08 13:01:12 Public message

Announcements

2024-05-08 13:01 Małgorzata Rewucka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-24 11:19 Małgorzata Rewucka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-23 10:28 Małgorzata Rewucka Informacjo o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2024-04-19 13:12 Małgorzata Rewucka Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-03-29 10:35 Małgorzata Rewucka Zmiana treści SWZ. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1054