Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PŚ.271.10.2024 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza

Anna Roszuk
Gmina Miasto Zgierz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-03-2024 12:53:00
Placing offers : 29-03-2024 10:45:00
Offers opening : 29-03-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4_Oswiadczenie_Wykonawcy_art.125.doc doc 75 2024-03-14 12:53:00 Proceeding
6_Oswiadczenie_podwykonawcy_wykluczenie.doc doc 152 2024-03-14 12:53:00 Proceeding
1_SWZ.pdf pdf 368.75 2024-03-14 12:53:00 Proceeding
3_Formularz_oferty.DOC DOC 89.5 2024-03-14 12:53:00 Proceeding
2_Opis_przedmiotu_z_zalacznikami.zip zip 11818.36 2024-03-14 12:53:41 Proceeding
8_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 213.72 2024-03-14 12:53:43 Proceeding
5_Oswiadczenie_Puz__art.125.doc doc 71.5 2024-03-14 13:17:20 Proceeding
7_Oswiadczenie_art_117_4.doc doc 63 2024-03-14 13:18:16 Proceeding
Pytania_i_odpowiedzi.pdf pdf 76.45 2024-03-25 15:21:49 Public message
Wyjasnienie_tresci_SWZ.pdf pdf 116.99 2024-03-25 15:21:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158.05 2024-03-29 11:48:46 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 171.21 2024-03-29 13:00:02 Public message

Announcements

2024-03-29 13:00 Ewa Stasiak Informacja o wyborze oferty

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2024-03-29 11:48 Anna Roszuk Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-29 10:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2 250 000,00 zł.
2024-03-25 15:21 Agnieszka Sobczak Wyjaśnienie treści SWZ

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Wyjasnienie_tresci_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 892