Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PŚ.271.11.2024 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Małgorzata Garus
Gmina Miasto Zgierz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-03-2024 15:48:00
Placing offers : 03-04-2024 10:45:00
Offers opening : 03-04-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_Opis_przedmiotu_zamowienia_z_zalacznikami.zip zip 4987.7 2024-03-13 15:48:00 Proceeding
3_Formularz_oferty.DOC DOC 117 2024-03-13 15:48:00 Proceeding
4_Oswiadczenie_Wykonawcy_art.125.doc doc 102 2024-03-13 15:48:00 Proceeding
5_Oswiadczenie_Puz__art.125.doc doc 99 2024-03-13 15:48:00 Proceeding
6_Oswiadczenie_podwykonawcy_wykluczenie.doc doc 179.5 2024-03-13 15:48:00 Proceeding
7_Oswiadczenie_art_117_4.doc doc 91 2024-03-13 15:48:00 Proceeding
1_SWZ.pdf pdf 368.76 2024-03-13 15:48:00 Proceeding
8_Projektowane_postanowienia_umowy_Ogólne warunki umowy.pdf pdf 214.32 2024-03-13 15:48:00 Proceeding
Zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 164.48 2024-03-25 15:48:57 Public message
Pytania_i_odpowiedzi.pdf pdf 289.82 2024-03-28 11:00:28 Public message
Wyjasnienie_tresci_SWZ.pdf pdf 116.95 2024-03-28 11:00:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.32 2024-04-03 11:31:47 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 184.57 2024-04-04 10:45:48 Public message

Announcements

2024-04-04 10:45 Małgorzata Garus Informacja o wyborze oferty

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2024-04-03 11:31 Agnieszka Sobczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-03 10:45 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia: 8 550 000,00 PLN
2024-03-28 11:00 Agnieszka Sobczak Wyjaśnienie treści SWZ

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Wyjasnienie_tresci_S [...].pdf

2024-03-25 15:48 Małgorzata Garus Zmiana treści SWZ.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1695