Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/14/2024 D/14/2024 - Zakup i dostawa ekspresu do kawy, monitorów interaktywnych oraz chłodziarki wolnostojącej na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 15-03-2024 14:07:00
Placing offers : 02-04-2024 10:00:00
Offers opening : 02-04-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-14-2024 - SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.zip zip 565.56 2024-03-15 14:07:00 Proceeding
D-14-2024 - AKTUALIZACJA Z DNIA 21.03.2024 r..zip zip 473.77 2024-03-21 22:46:06 Public message
D-14-2024 - AKTUALIZACJA Z DN. 25.03.2024 r.zip zip 452.13 2024-03-25 14:24:34 Public message
1. D-14-2024 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 230.82 2024-04-02 13:11:45 Public message
D-14-2024 - WNO - CZĘŚĆ NR 1.pdf pdf 252.92 2024-04-09 13:02:36 Public message
D-14-2024 - WNO - CZĘŚĆ NR 3.pdf pdf 230.49 2024-04-15 11:49:22 Public message
D-14-2024 - WNO - CZĘŚĆ NR 2.pdf pdf 247.58 2024-05-07 12:54:45 Public message

Announcements

2024-05-07 12:54 Zamówienia Publiczne UO D/14/2024 - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 2

D-14-2024 - WNO - CZ [...].pdf

2024-04-15 11:49 Zamówienia Publiczne UO D/14/2024 - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 3

D-14-2024 - WNO - CZ [...].pdf

2024-04-09 13:02 Zamówienia Publiczne UO D/14/2024 - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NUMER 1

D-14-2024 - WNO - CZ [...].pdf

2024-04-02 13:11 Zamówienia Publiczne UO D/14/2024 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. D-14-2024 - PROTO [...].pdf

2024-04-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:
- część nr 1: 3 000,00 zł brutto,
- część nr 2: 18 000,00 zł brutto,
- część nr 3: 2 600,00 zł brutto.
2024-03-25 14:24 Zamówienia Publiczne UO D/14/2024 - AKTUALIZACJA Z DN. 25.03.2024 r.

D-14-2024 - AKTUALIZ [...].zip

2024-03-21 22:46 Zamówienia Publiczne UO D/14/2024 - AKTUALIZACJA Z DNIA 21.03.2024 r.

D-14-2024 - AKTUALIZ [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 955