Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00255088/01 D/15/2024 Zakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 21-03-2024 14:23:00
Placing offers : 04-04-2024 10:00:00
Offers opening : 04-04-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-15-2024 Dokumentacja postępowania.zip zip 4647.66 2024-03-21 14:23:00 Proceeding
D-15-2024 Pytania i odpowiedzi_zmiana terminu.zip zip 1367.73 2024-03-28 14:15:50 Public message
D-15-2024 zmiana terminu składania ofert_zmiana formularza ofertowego.zip zip 1156.25 2024-03-29 11:18:03 Public message
D-15-2024 INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 587.94 2024-04-04 14:23:18 Public message
D-15-2024 cz. 3 UNIEWAŻNIENIE.pdf pdf 462.82 2024-04-19 10:50:53 Public message
D-15-2024 cz. 1 WNO.pdf pdf 771.62 2024-04-24 15:05:49 Public message
D-15-2024 cz. 2 WNO.pdf pdf 737.88 2024-05-07 14:17:21 Public message

Announcements

2024-05-07 14:17 Zamówienia Publiczne UO D/15/2024 cz. 2 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

D-15-2024 cz. 2 WNO [...].pdf

2024-04-24 15:05 Zamówienia Publiczne UO D/15/2024 cz. 1 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

D-15-2024 cz. 1 WNO [...].pdf

2024-04-19 10:50 Zamówienia Publiczne UO D/15/2024 część nr 3 UNIEWAŻNIENIE

D-15-2024 cz. 3 UNIE [...].pdf

2024-04-04 14:23 Zamówienia Publiczne UO D/15/2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

D-15-2024 INFORMACJA [...].pdf

2024-04-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
w części nr 1 kwotę 40 000,00 zł brutto
w części nr 2 kwotę 85 000,00 zł brutto
w części nr 3 kwotę 33 500,00 zł brutto
2024-03-29 11:18 Zamówienia Publiczne UO D/15/2024 Pytanie i odpowiedź. Zmiana Formularza Ofertowego. Zmiana terminu składania ofert.

D-15-2024 zmiana ter [...].zip

2024-03-28 14:15 Zamówienia Publiczne UO D/15/2024 Pytania i odpowiedzi. Zmiana terminu składania ofert.

D-15-2024 Pytania i [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1089