Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-5/2024 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną na remont budynku administracyjnego Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (II postępowanie)

Deadlines:
Published : 13-03-2024 09:22:00
Placing offers : 20-03-2024 10:00:00
Offers opening : 20-03-2024 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Service

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego
z premią termomodernizacyjną na remont budynku administracyjnego
Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (II postępowanie)

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 20.03.2024 r. do godz. 10:00

 

UWAGA Formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym)

 

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach finansowych udziela:

Iwona Furmańczyk e-mail: iwona.furmanczyk@wodymiejskie.stargard.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-5.2024 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.95 2024-03-13 09:22:00 Proceeding
NP-ZPS-5.2024 SWZ.pdf pdf 409.5 2024-03-13 09:22:00 Proceeding
Załącznik do SWZ (pdf).zip zip 463.37 2024-03-13 09:22:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (wesja edytowalna).zip zip 64.7 2024-03-13 09:22:00 Proceeding
NP-ZPS-1.2024 Załącznik nr 4.zip zip 8820.74 2024-03-13 09:42:54 Proceeding
NP-ZPS-5.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 115.11 2024-03-20 12:49:00 Public message
NP-ZPS-5.2024 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 246.19 2024-03-25 12:47:41 Public message

Announcements

2024-03-25 12:47 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w toku niniejszego postępowania.

Z poważaniem
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-5.2024 Zawiad [...].pdf

2024-03-20 12:49 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-5.2024 INFORM [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną na remont budynku administracyjnego Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. Należy wskazać wartość wynikającą z formularza ofertowego. Należy załączyć dokumenty zgodnie z SWZ. Dokumenty muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym) 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 255