Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ.ZP.2.24.242.6.2024 Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem

Deadlines:
Published : 11-04-2024 14:30:00
Placing offers : 19-04-2024 12:00:00
Offers opening : 19-04-2024 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.02 2024-04-11 14:30:00 Proceeding
SWZ_Ambulans.6.2024.pdf pdf 410.1 2024-04-11 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz oferty.docx docx 32.41 2024-04-11 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2_OPZ.Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.docx docx 67.7 2024-04-11 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3_OPZ. Zestawienie parametrów dodatkowo punktowanych.docx docx 29.92 2024-04-11 14:30:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 4a,4b,5,6,7,8.zip zip 157.35 2024-04-11 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ_wzór umowy.pdf pdf 241.87 2024-04-11 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 10_klauzula informacyjna do umowy.pdf pdf 159.62 2024-04-11 14:30:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 243.49 2024-04-16 14:56:47 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ cz.II.pdf pdf 144.05 2024-04-17 11:26:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 174.86 2024-04-19 13:22:12 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 153.46 2024-05-07 14:36:47 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 154.26 2024-04-19 12:00:00 Public message

Announcements

2024-05-07 14:36 Katarzyna Skubiś Zamawiający udostępnia w załączeniu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-19 13:22 Katarzyna Skubiś Zamawiający udostępnia w załączeniu Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-19 12:00 Buyer message W załączniku informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-04-17 11:26 Katarzyna Skubiś Zamawiający udostępnia w załączeniu Wyjaśnienia treści SWZ cz. II

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-04-16 14:56 Katarzyna Skubiś Zamawiający udostępnia w załączeniu Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 575