Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WPA271.2.2.WPA-I.2024. Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Rogóźno
Deadlines:
Published : 16-04-2024 09:40:00
Placing offers : 25-04-2024 10:00:00
Offers opening : 25-04-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_3_2_Oswiadczenie_podmiotu_udost.docx docx 30.79 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 21.55 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 24.75 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 21.95 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Zal_7_Wykaz_dostaw.docx docx 27.7 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Zal_8_Umowa.pdf pdf 328.95 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
SWZ_GZ.pdf pdf 395.67 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 65.14 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 34.1 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Zal_3_1_Oswiadczenie_wykonawcy.docx docx 32.29 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
2024_BZP 00286395_01.pdf pdf 114.68 2024-04-16 09:40:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_zapytania_01.pdf pdf 365.37 2024-04-18 12:09:52 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_02.pdf pdf 404.92 2024-04-22 10:10:53 Public message
Zmiana_ogłoszenia_o_zam_08dc629f-bdb8-fb42-fcf4-3500014e5b12 (1).pdf pdf 31.95 2024-04-22 10:10:53 Public message
Zawiadomienie_zmiany_SWZ.pdf pdf 129.13 2024-04-22 10:10:53 Public message
Zmiana_TZO.pdf pdf 124.26 2024-04-23 10:25:02 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 91.24 2024-04-25 13:04:58 Public message
WYBOR.pdf pdf 542.62 2024-05-14 12:05:57 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 47.3 2024-06-07 12:03:27 Public message

Announcements

2024-06-07 12:03 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-05-14 12:05 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYBOR.pdf

2024-04-25 13:04 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-04-25 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 646 405,18 zł.
2024-04-23 10:25 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie zmiana TZO.

Zmiana_TZO.pdf

2024-04-22 10:10 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na zapytania_02, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Zmiana_ogłoszenia_o_ [...].pdf

Zawiadomienie_zmiany [...].pdf

2024-04-18 12:09 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na zapytania_01

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 761