Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: L.dz.3762/24 ‘Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia i utrzymania sieci kanalizacyjnych wraz z leasingiem operacyjnym”

Monika Szyszko
Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 12-03-2024 19:49:00
Placing offers : 18-04-2024 09:00:00
Offers opening : 18-04-2024 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6. Załączniki nr 3-9 do SWZ, edytowalne.doc doc 520 2024-03-12 19:49:00 Proceeding
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 59.27 2024-03-12 19:49:00 Proceeding
Sprawozdanie.pdf pdf 2399.69 2024-03-12 19:49:00 Proceeding
Załącznik do SWZ - szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.pdf pdf 194.34 2024-03-12 19:49:00 Proceeding
SWZ Cowik.pdf pdf 584.05 2024-03-12 19:49:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 779.76 2024-03-12 19:49:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 65.93 2024-03-12 19:49:00 Proceeding
espd-request.xml xml 75.9 2024-03-12 19:49:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 26_03_2024_000263.pdf pdf 2059.49 2024-03-26 20:14:31 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 26_03_2024_000263.pdf pdf 2059.49 2024-03-26 20:20:09 Public message

Announcements

2024-03-26 20:20 Monika Szyszko Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Uzasadnienie dostępne w komunikatach publicznych.

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2024-03-26 20:14 Monika Szyszko Informacja o unieważnieniu postępowania na ‘Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia i utrzymania sieci kanalizacyjnych wraz z leasingiem operacyjnym”

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 565