Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/III/2024/WP MODERNIZACJA ELEMENTÓW TUNELU POD RONDEM W KATOWICACH

Deadlines:
Published : 11-03-2024 13:41:00
Placing offers : 19-03-2024 09:55:00
Offers opening : 19-03-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
"

MODERNIZACJA ELEMENTÓW TUNELU POD RONDEM W KATOWICACH

"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
13 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.81 2024-03-11 13:41:00 Proceeding
SWZ pon. progu 221.000.doc doc 207.5 2024-03-11 13:41:00 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 361.5 2024-03-11 13:41:00 Proceeding
Zał Nr 10.docx docx 21.55 2024-03-11 13:41:00 Proceeding
Procedury elektryczne - istrukcja BHP.pdf pdf 17097.79 2024-03-14 13:23:21 Proceeding
Zał Nr 5 Umowa.doc doc 92 2024-03-14 13:23:21 Proceeding
13.2024 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 357.04 2024-03-19 08:00:43 Public message
13.2024 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 376.19 2024-03-19 10:11:04 Public message
13.2024 Informacja o wyniku na www-.pdf pdf 496.64 2024-03-26 09:27:33 Public message

Announcements

2024-03-26 09:27 Jacek Mizdalski Informacja o wyborze oferty, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na: MODERNIZACJA ELEMENTÓW TUNELU POD RONDEM W KATOWICACH (13/III/2024/WP).

13.2024 Informacja o [...].pdf

2024-03-19 10:11 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13.2024 Informacja z [...].pdf

2024-03-19 08:00 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

13.2024 Informacja o [...].pdf

2024-03-18 12:37 Jacek Mizdalski Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zmienia treść SWZ
W zał Nr 2 "Wycena ofertowa" usuwa sie wiersz nr V omyłkowo powtórzony. Zakres zamówienia wynikający z opisu przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a. Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, realizacja obowiązku prawnego lub zadania. Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi. Szczegóły: https://mzum.katowice.pl/content/rodo7

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 342