Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.3.3.2024 Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 75 w km od 85+905 do 86+443 w miejscowości Nowa Wieś

Klaudia Fiut
Gmina Łabowa
Deadlines:
Published : 08-03-2024 14:44:00
Placing offers : 15-04-2024 12:00:00
Offers opening : 15-04-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 626.89 2024-03-08 14:44:00 Proceeding
08dc3f6a-8ccd-b1cc-904a-2900019abe35-1.pdf pdf 138.67 2024-03-08 14:44:00 Proceeding
3_Załączniki do SWZ.rar rar 4790.58 2024-03-08 14:44:00 Proceeding
Ogłoszenie bzp.pdf pdf 37.13 2024-03-12 14:48:34 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 279.23 2024-03-12 14:52:54 Public message
Przedmiar robót_obowiązujący.pdf pdf 166.54 2024-03-12 14:52:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.61 2024-03-26 15:25:07 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 277.9 2024-03-26 15:27:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.12 2024-04-05 12:22:11 Public message
Zmiana treści SWZ 2.pdf pdf 275.64 2024-04-05 12:23:27 Public message
Wyjaśnienia 1 —.pdf pdf 236.38 2024-04-08 16:12:55 Public message
WT_PRZYŁĄCZENIOWE_TAURON.pdf pdf 1233.18 2024-04-08 16:12:55 Public message
Wyjaśnienia 2 —.pdf pdf 218.42 2024-04-08 16:13:35 Public message
Wyjaśnienia 3 —.pdf pdf 205.55 2024-04-08 16:14:20 Public message
Wyjaśnienia 4 —.pdf pdf 507.86 2024-04-08 16:15:04 Public message
ETAPII_BUDOWA_CHODNIKA.rar rar 21438.19 2024-04-08 16:15:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert_RI.271.3.3.2024.pdf pdf 208.27 2024-04-15 17:42:10 Public message

Announcements

2024-04-15 17:42 Klaudia Fiut Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-15 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 220 200,00 zł brutto
2024-04-08 16:15 Klaudia Fiut Wyjaśnienie 4

Wyjaśnienia 4 —.pdf

ETAPII_BUDOWA_CHODNI [...].rar

2024-04-08 16:14 Klaudia Fiut Wyjaśnienie 3

Wyjaśnienia 3 —.pdf

2024-04-08 16:13 Klaudia Fiut Wyjaśnienie 2

Wyjaśnienia 2 —.pdf

2024-04-08 16:12 Klaudia Fiut Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienia 1 —.pdf

WT_PRZYŁĄCZENIOWE_TA [...].pdf

2024-04-05 12:23 Klaudia Fiut W załączeniu zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia i zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.

Zmiana treści SWZ 2. [...].pdf

2024-04-05 12:22 Klaudia Fiut Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-03-26 15:27 Klaudia Fiut W załączeniu zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia i zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2024-03-26 15:25 Klaudia Fiut Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-03-12 14:52 Klaudia Fiut w załączeniu informacja dotycząca zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Przedmiar robót_obow [...].pdf

2024-03-12 14:48 Klaudia Fiut Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie bzp.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1811