Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IUE.271.6.2024 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna

Janusz Bryg
Gmina Czarna
Deadlines:
Published : 08-03-2024 13:32:00
Placing offers : 09-04-2024 10:00:00
Offers opening : 09-04-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dc3f65-a489-b016-904a-2900019abe0e (1).pdf pdf 126.05 2024-03-08 13:32:00 Proceeding
2024-06 SWZ i załączniki.zip zip 423.56 2024-03-08 13:32:00 Proceeding
Projekty - przedmiary - specyfikacje.zip zip 125223.44 2024-03-08 13:32:00 Proceeding
Projekty - przedmiary - specyfikacje.zip zip 125223.44 2024-03-08 13:32:00 Proceeding
Projekty.zip zip 125222.98 2024-03-20 10:16:41 Public message
wyjasnienie_nr1.pdf pdf 164.54 2024-03-20 10:16:41 Public message
Przedmiary.zip zip 3629.87 2024-03-27 11:52:08 Public message
wyjasnienie 2.pdf pdf 896.95 2024-03-27 11:52:08 Public message
Zmiana_ogłoszenia.pdf pdf 35.04 2024-03-27 11:52:08 Public message
wyjasnienie 3.pdf pdf 238.2 2024-03-28 14:42:48 Public message
Przebudowa drogi w Borowej dz. 749_4, 749_11.pdf pdf 284.75 2024-03-28 14:42:48 Public message
Wyjaśnienie nr 4.pdf pdf 260.05 2024-04-03 10:37:17 Public message
wyjasnienie 5.pdf pdf 222.33 2024-04-05 08:01:33 Public message
wyjasnienie 6.pdf pdf 200.26 2024-04-05 11:53:04 Public message
inf o srodkach.pdf pdf 167.84 2024-04-09 09:49:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 282.99 2024-04-09 13:49:10 Public message
wynik czesc 2.pdf pdf 390.14 2024-05-02 13:50:43 Public message
wynik czesc 1.pdf pdf 395.53 2024-05-02 13:50:43 Public message

Announcements

2024-05-02 13:50 Janusz Bryg Wynik

wynik czesc 2.pdf

wynik czesc 1.pdf

2024-04-09 13:49 Janusz Bryg Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-09 09:49 Janusz Bryg Informacja kwota

inf o srodkach.pdf

2024-04-05 11:53 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 6

wyjasnienie 6.pdf

2024-04-05 08:01 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 5

wyjasnienie 5.pdf

2024-04-03 10:37 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 4

Wyjaśnienie nr 4.pdf

2024-03-28 14:42 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 3

wyjasnienie 3.pdf

Przebudowa drogi w B [...].pdf

2024-03-27 11:52 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 2

Przedmiary.zip

wyjasnienie 2.pdf

Zmiana_ogłoszenia.pd [...].pdf

2024-03-20 10:16 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 1

Projekty.zip

wyjasnienie_nr1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1379