Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-3/2024 Sukcesywne dostawy polimeru (flokulantu) na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Deadlines:
Published : 07-03-2024 10:13:00
Placing offers : 14-03-2024 10:00:00
Offers opening : 14-03-2024 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Sukcesywne dostawy polimeru (flokulantu) na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 14.03.2024 r. do godz. 10:00

UWAGA Formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym)

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Waldemar Jackiewicz e-mail: waldemar.jackiewicz@wodymiejskie.stargard.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-3.2024 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.92 2024-03-07 10:13:00 Proceeding
NP-ZPS-3.2024 SWZ.pdf pdf 271.04 2024-03-07 10:13:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (pdf).zip zip 642.96 2024-03-07 10:13:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (wersja edytowalna).zip zip 53.61 2024-03-07 10:13:00 Proceeding
NP-ZPS-4.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 90.75 2024-03-14 13:16:35 Public message
NP-ZPS-3.2024 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 234.56 2024-03-18 11:05:38 Public message

Announcements

2024-03-18 11:05 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w toku prowadzonego postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-3.2024 Zawiad [...].pdf

2024-03-14 13:16 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu.

NP-ZPS-4.2024 INFORM [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywne dostawy polimeru (flokulantu) na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Należy wskazać wartość wynikającą z załącznika nr 1 do SWZ (formularza ofertowego). Formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 271