Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 038/24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w km od 43+371,4 do km 43+504 w m. Żdżary gm. Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki województwo mazowieckie – nr postępowania 038/24

Deadlines:
Published : 07-03-2024 08:22:00
Placing offers : 04-04-2024 08:00:00
Offers opening : 04-04-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz 038 24.pdf pdf 3330.49 2024-03-07 08:22:00 Proceeding
swz 038 24 .rtf rtf 4887.47 2024-03-07 08:22:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 038 24.pdf pdf 161.99 2024-03-07 08:22:00 Proceeding
ogólne warunki umowy .docx docx 113.02 2024-03-07 08:22:00 Proceeding
dokumantacja projektowa.7z 7z 251425 2024-03-07 08:22:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie opublikowane.pdf pdf 38.25 2024-03-22 15:00:01 Public message
pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert .pdf pdf 155.08 2024-03-22 15:00:01 Public message
załączniki do odpowiedzi.7z 7z 1572.54 2024-03-22 15:00:01 Public message
informacja z otwarcia ofert 038 24.pdf pdf 47.47 2024-04-04 13:33:45 Public message
unieważnienie platforma zakupowa .pdf pdf 58.43 2024-04-11 14:22:22 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w bzp.pdf pdf 53.13 2024-04-20 09:43:46 Public message

Announcements

2024-04-20 09:43 Agata Idźkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-04-11 14:22 Agata Idźkowska Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania

unieważnienie platfo [...].pdf

2024-04-11 12:03 Agata Idźkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2024-04-04 13:33 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-04 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynosi: 4 102 702,00 zł gross
2024-03-22 15:00 Agata Idźkowska Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

załączniki do odpowi [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 925