Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.26.138.2024 Świadczenie usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcami na rzecz Spółki „Koleje Małopolskie” celem zapewnienia obsługi Małopolskich Linii Dowozowych

Zamówienia Publiczne
Koleje Małopolskie
Deadlines:
Published : 07-03-2024 06:37:00
Placing offers : 15-03-2024 08:00:00
Offers opening : 15-03-2024 08:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 1028.53 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 1073.48 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_03_Sprawozdanie_z_wykonaniej_pracy.xlsx xlsx 15.22 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_04_Wykaz_pojazdow.docx docx 16.92 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_05_Raport_dzienny.docx docx 17.01 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_07_Tajemnica_przedsiebiorstwa.docx docx 24.94 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zał_14 do ppu__waloryzacja_stawki.doc doc 40 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
ZAL_09~1.DOC DOC 21.16 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
ZAL_10~1.DOC DOC 30.04 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_11_Porozumienie_w_sprawie_faktur.docx docx 16.48 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_12_Certyfikacja_pojazdow.docx docx 18.83 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_13_Certyfikacja_kierowcow.docx docx 16.75 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_15_Umowa_uzyczenia_sprzetu.docx docx 23.97 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_16 Klauzula RODO.docx docx 27.51 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
ZAL_17~1.DOC DOC 35.47 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
ZANR1-~1.DOC DOC 1045.69 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświadczenie.docx docx 19.22 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
zał. nr 3 - Wykaz usług.docx docx 22.58 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zał. nr 4 - projektowane posta.docx docx 118.31 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zał_01_Z1_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 29.73 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zał_02_Z1_Wymagania_do_pojazdów.docx docx 353.75 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zał_06_Z1_praca_eksploatacyjna.docx docx 16.67 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zał_19_Zasady kontroli trzeźwości.docx docx 39.92 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
ZACZNI~1.DOC DOC 27.6 2024-03-07 06:37:00 Proceeding
Zal_08_System Informacji Pasażerskiej.docx docx 30.5 2024-03-07 11:32:05 Public message
080320~2.PDF PDF 376.34 2024-03-08 09:43:53 Public message
110320~2.PDF PDF 411.91 2024-03-11 19:28:01 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 1047.3 2024-03-15 08:01:10 Public message
15032024 Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 190.03 2024-03-15 10:27:21 Public message
19ABB3~1.PDF PDF 351.52 2024-03-19 11:58:25 Public message
25032024 informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 323.06 2024-03-25 09:44:18 Public message
25032024 informacja o wyborze-sig.pdf pdf 334.17 2024-03-25 12:41:33 Public message

Announcements

2024-03-25 12:41 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

25032024 informacja [...].pdf

2024-03-25 09:44 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

25032024 informacja [...].pdf

2024-03-19 11:58 Zamówienia Publiczne Informacja o negocjacjach

19ABB3~1.PDF

2024-03-15 10:27 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

15032024 Informacja [...].pdf

2024-03-15 08:01 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

2024-03-11 19:28 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

110320~2.PDF

2024-03-08 09:43 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ

080320~2.PDF

2024-03-07 11:32 Zamówienia Publiczne Załącznik nr 8

Zal_08_System Inform [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 892