Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie – ETAP III

Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie
Urząd Miejski Stargard
Deadlines:
Published : 05-03-2024 19:44:00
Placing offers : 22-03-2024 10:00:00
Offers opening : 22-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Gmina Miasto Stargard – Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie z siedzibą przy ul. Romualda Traugutta 16, 73-102 Stargard zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie – ETAP III.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2024_BZP 00232428_01.pdf pdf 158.8 2024-03-05 19:44:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 737.64 2024-03-05 19:44:00 Proceeding
3a. SWZ ZAŁĄCZNIKI.docx docx 74.48 2024-03-05 19:44:00 Proceeding
3b. SWZ ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTACJA, SST, PRZEDMIARY.zip zip 114150.78 2024-03-05 19:44:00 Proceeding
7. ODPOWIEDZI DO SWZ 18.03.2024.pdf pdf 246.96 2024-03-18 18:42:58 Public message
9. ODPOWIEDZI DO SWZ 19.03.2024.pdf pdf 253.04 2024-03-19 17:45:43 Public message
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 71.89 2024-03-25 08:46:10 Public message
14. Zawiadomienie art. 287 ust. 3.pdf pdf 738.04 2024-03-27 21:49:16 Public message
15. Zaproszenie do negocjacji art. 289.pdf pdf 809.44 2024-03-27 21:50:10 Public message
20. Informacja z otwarcia ofert DODATKOWYCH.pdf pdf 359.57 2024-04-04 19:44:47 Public message
28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 269.06 2024-04-18 17:56:59 Public message

Announcements

2024-04-18 17:56 Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

28. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-04-04 19:44 Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

20. Informacja z otw [...].pdf

2024-03-27 21:50 Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Zamawiający w załączeniu przekazuje zaproszenie do negocjacji.

15. Zaproszenie do n [...].pdf

2024-03-27 21:49 Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o przystąpieniu do negocjacji.

14. Zawiadomienie ar [...].pdf

2024-03-25 08:46 Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

10. Informacja z ot [...].pdf

2024-03-22 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na przedmiotowe zadanie dysponuje kwotą 295 000,00 zł.
2024-03-19 17:45 Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu.

9. ODPOWIEDZI DO SWZ [...].pdf

2024-03-18 18:42 Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu.

7. ODPOWIEDZI DO SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 769