Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RRG.271.11.2024 Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów

Deadlines:
Published : 05-03-2024 15:14:00
Placing offers : 20-03-2024 12:00:00
Offers opening : 20-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.86 2024-03-05 15:14:00 Proceeding
SWZ - Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów .doc doc 1652 2024-03-05 15:14:00 Proceeding
Zał nr 12 do SWZ - Przedmiary robót.rar rar 861.24 2024-03-05 15:14:00 Proceeding
Zał nr 13 do SWZ - Specyfikacje techniczne.pdf pdf 2058.94 2024-03-05 15:14:00 Proceeding
Zał nr 14 do SWZ - Projekt stałej organizacji ruchu.pdf pdf 565.71 2024-03-05 15:14:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ - Dokumentacja techniczna.rar rar 20895.2 2024-03-05 15:14:00 Proceeding
przedmiar_drogowy - aktualizacja.pdf pdf 358.92 2024-03-18 15:06:47 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 185.42 2024-03-20 10:50:37 Public message
Oferta nr 1.zip zip 1408.99 2024-03-20 13:55:24 Public message
Oferta nr 2.zip zip 885.07 2024-03-20 13:55:24 Public message
Oferta nr 3.zip zip 679.51 2024-03-20 13:55:24 Public message
Oferta nr 4.zip zip 401.75 2024-03-20 13:55:24 Public message
Oferta nr 5.zip zip 1194.36 2024-03-20 13:55:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów.doc doc 23.5 2024-03-20 13:55:59 Public message
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 517.52 2024-04-02 13:13:17 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.83 2024-04-16 14:33:11 Public message
Protokół z postępowania.pdf pdf 3669.57 2024-04-18 10:05:26 Public message

Announcements

2024-04-18 10:05 Tomasz Lachowicz Protokół z postępowania

Protokół z postępowa [...].pdf

2024-04-16 14:33 Tomasz Lachowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-04-02 13:13 Tomasz Lachowicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawaidomienie o wybo [...].pdf

2024-03-20 13:55 Tomasz Lachowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2024-03-20 13:55 Tomasz Lachowicz Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający - Gmina Pasym udostępnia oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów".

Oferta nr 1.zip

Oferta nr 2.zip

Oferta nr 3.zip

Oferta nr 4.zip

Oferta nr 5.zip

2024-03-20 10:50 Tomasz Lachowicz Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-03-18 15:06 Tomasz Lachowicz Wyjaśnienie treści SWZ:

Zapytanie Wykonawcy: Proszę o weryfikację ilości kostki na chodnikach ponieważ występuję rozbieżność między projektem a przedmiarem robót.

Odpowiedź Zamawiającego:
W załączeniu Zamawiający przekazuje zaktualizowany przedmiar robót.

przedmiar_drogowy - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 860