Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/2/P/2024 Dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych - II postępowanie

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 05-03-2024 14:25:00
Placing offers : 27-03-2024 11:00:00
Offers opening : 27-03-2024 11:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o przetargu.pdf pdf 251.86 2024-03-05 14:25:00 Proceeding
WZ.pdf pdf 600.13 2024-03-05 14:25:00 Proceeding
wzór umowy-flokulant_2024.doc doc 55 2024-03-05 14:25:00 Proceeding
Załączniki 1-2024.doc doc 81 2024-03-05 14:25:00 Proceeding
informacja z otwarcia strona.pdf pdf 254.54 2024-03-27 11:33:13 Public message
informacja o wyborze - Flokulanty.pdf pdf 307.25 2024-04-04 13:11:03 Public message

Announcements

2024-04-04 13:11 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,
Zamawiający załącza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-27 11:33 Przetargi OPWIK Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-27 11:00 Buyer message Wartość szacunkowa: 442 800,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego Należy załączyć formularz ofertowy wraz z wymaganym załącznikami, Dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 596