Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2024 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Koksowej w Bytomiu wraz z budową dodatkowej przepompowni.

Deadlines:
Published : 05-03-2024 10:30:00
Placing offers : 10-04-2024 09:00:00
Offers opening : 10-04-2024 09:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 2_024.zip zip 19781.95 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
odpowiedź_14.03.2024.pdf pdf 163.42 2024-03-15 12:01:47 Public message
Ogłoszenie o odwołaniu.pdf pdf 60.36 2024-03-22 07:49:14 Public message

Announcements

2024-03-22 07:49 Paweł Nowak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Ogłoszenie o odwołaniu postępowania

Ogłoszenie o odwołan [...].pdf

2024-03-15 12:01 Paweł Nowak Odpowiedzi na zapytania

odpowiedź_14.03.2024 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Specyfikacji, stanowiące ofertę Wykonawcy (Zamawiający wymaga załączenia pliku). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 961