Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SKG.271.08.2024 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach

Andrzej Janikowski
Gmina Skarszewy
Deadlines:
Published : 04-03-2024 13:19:00
Placing offers : 21-03-2024 10:00:00
Offers opening : 21-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.76 2024-03-04 13:19:00 Proceeding
271.08.2024 - SWZ boisko Zespół Szkół.zip zip 10199.04 2024-03-04 13:19:32 Proceeding
271.08.2024 - boisko ZSP wyjaśnienia 06.03.24-sig.pdf pdf 280.33 2024-03-06 10:11:21 Public message
Obiekty lekkoatletyczne Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z FRKF.pdf pdf 852.93 2024-03-06 10:11:21 Public message
Tabela parametrów.pdf pdf 172.3 2024-03-06 10:11:21 Public message
271.08.2024 - boisko ZSP wyjaśnienia 18.03.24-sig.pdf pdf 258.78 2024-03-18 13:46:58 Public message
271.08.2024 - boisko ZSP wyjaśnienia 19.03.24-sig.pdf pdf 286.15 2024-03-19 09:33:56 Public message
271.08.2024 - informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 266.62 2024-03-21 11:15:53 Public message
271.08.2024 - zawiadomienie o wyborze boiska ZS Kopernika-sig.pdf pdf 417.12 2024-04-16 15:22:20 Public message

Announcements

2024-04-16 15:22 Andrzej Janikowski SKG.271.08.2024 - zawiadomienie o wyborze boiska ZS Kopernika

271.08.2024 - zawiad [...].pdf

2024-03-21 11:15 Andrzej Janikowski SKG.271.08.2024 - informacja z otwarcia ofert

271.08.2024 - inform [...].pdf

2024-03-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.481.500,00 zł brutto
2024-03-19 09:33 Andrzej Janikowski 271.08.2024 - boisko ZSP wyjaśnienia 19.03.24

271.08.2024 - boisko [...].pdf

2024-03-18 13:46 Andrzej Janikowski 271.08.2024 - boisko ZSP wyjaśnienia 18.03.24

271.08.2024 - boisko [...].pdf

2024-03-06 10:11 Andrzej Janikowski 271.08.2024 - boisko ZSP wyjaśnienia 06.03.2024

271.08.2024 - boisko [...].pdf

Obiekty lekkoatletyc [...].pdf

Tabela parametrów.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1200