Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Oryginalne taśmy laminowane Brother TZe-251 24mm 8m

Katarzyna Koniewska
Szkoła Policji w Słupsku
Deadlines:
Published : 01-03-2024 11:35:00
Placing offers : 04-03-2024 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU

1) Zakupy Szkoły Policji w Słupsku wystawione na platformie zakupowej realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Szkoła Policji w Słupsku odsyła towar na koszt i ryzyko wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego  żadne roszczenie. Po zakończeniu postępowania i wyborze oferty Szkoła Policji w Słupsku opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej informacje o wyniku.

7) Oferowany towar musi być fabrycznie nowy i zgodny ze specyfikacją podaną w zamówieniu.

8) Prosimy nie składać ofert na zamienniki, produkty równoważne, towar powystawowy, po naprawach gwarancyjnych, przedsprzedażnych, fabrycznie odnawianych

9) Oferowany towar musi posiadać gwarancję na terenie Polski.

10) Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

-niewystarczających środków na realizację zamówienia

-zmianę zapotrzebowania Zamawiającego

11) Tonery, tusze nie powinny być starsze niż 24 m-ce od daty produkcji.Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2024-03-01 11:49 Katarzyna Koniewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zmiana ilości sztuk

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oryginalne taśmy laminowane Brother TZe-251 24mm x 8m (czarny nadruk) do drukarki etykiet Brother PT2430 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 75