Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.3.1.2024 Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym

Zamówienia Publiczne
Gmina Mrocza Department: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Deadlines:
Published : 29-02-2024 14:53:00
Placing offers : 15-03-2024 10:00:00
Offers opening : 15-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1166.86 2024-02-29 14:53:00 Proceeding
Zał 5 - istotne postanowienia umowy.pdf pdf 612.42 2024-02-29 14:53:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.57 2024-02-29 14:53:00 Proceeding
Zał. 6 - dokumentacja.zip zip 38150.96 2024-02-29 14:53:00 Proceeding
SWZ - strona tyt..pdf pdf 51.54 2024-02-29 14:53:00 Proceeding
odpowiedź zapytanie 1 z dnia 06.03.2024.pdf pdf 52.57 2024-03-06 12:38:01 Public message
odpowiedź zapytanie 2 z dnia 11.03.2024-sig.pdf pdf 510.38 2024-03-11 13:17:14 Public message
odpowiedź zapytanie 2_ załączniki do SWZ edyt..docx docx 51.19 2024-03-11 13:17:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert RI.271.3.1.2024-sig.pdf pdf 569.82 2024-03-15 11:02:31 Public message
Unieważnienie RI.271.3.1.2024-sig.pdf pdf 338.65 2024-04-11 08:43:15 Public message

Announcements

2024-04-11 08:43 Zamówienia Publiczne W załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie RI.271 [...].pdf

2024-03-15 11:02 Zamówienia Publiczne W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-15 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 628 430,20 zł brutto.
2024-03-11 13:17 Zamówienia Publiczne Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedź na zapytanie nr 2 do SWZ niniejszego postępowania.

odpowiedź zapytanie [...].pdf

odpowiedź zapytanie [...].docx

2024-03-06 12:38 Zamówienia Publiczne Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedź na zapytanie nr 1 do SWZ niniejszego postępowania.

odpowiedź zapytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 745